Centrul de coordonare

Programul este compus 2 stagii de formare organizate astfel:
Stagiul 1 de formare: FORMARE DE FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR (4 module, în perioada mai - august 2010)
Stagiul 2 de formare: SPECIALIZARE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (6 module, în perioada septembrie 2010 - februarie 2011)

STRUCTURA PROGRAMULUI DE FORMARE DE FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Scop: abilitarea participanţilor pentru lucrul cu adulţii, instruirea formatorilor pentru a crea şi a livra cursuri de formare pe diverse tematici din domenii de cunoaştere diferită.

Tipul de program: perfecţionare, 48 de ore, total din care instruire practică 12 ore

Stagiul 1 de formare se va desfăşura la Bucureşti în perioada mai - august 2010 după cum urmează:
Modul I: 28-30 mai 2010;
Modul II: 17-19 iunie 2010;
Modul III: 9-11 iulie 2010;
Modul IV: 29-30 august 2010.

Tematica orientativă: învăţarea la adulţi/ formarea şi formatorul; procesul de comunicare, barierele comunicării; managementul grupului de cursanţi; managementul conflictelor din grup; planificarea formării - identificarea nevoilor de formare si analiza lor; metode şi tehnici de formare; pregatirea logistică şi verificarea operaţională; evaluarea formării.

Forma de învăţământ: formare directă cu suportul formatorilor

Acreditare: Cursul este certificat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (MMFES şi MECT) prin Educaţia 2000+.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul 2 de formare – Specializare in managementul calitatii in invatamintul preuniversitar, se va desfasura la Sinaia in perioada octombrie 2010 – februarie 2011 dupa cum urmeaza:

- Modulul 1: 08-10 octombrie 2010

- Modulul 2: 29-31 octombrie 2010

- Modulul 3: 19-21 noiembrie 2010

- Modulul 4: 10-12 decembrie 2010

- Modulul 5: 28-30 ianuarie 2011

- Modulul 6: 04-06 martie 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUCTURA
PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE ÎN
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Scop: abilitatea participanţilor în managementul şi asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

Tipul de program: Programul propus se încadrează în categoria a treia de programe de formare continuă, prevazută de art. 11 din Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.MEdC nr. 4611/2005.
Programul va fi supus, procedurilor de acreditare, în conformitate cu prevederile legii.

Durata totală: 89 de ore pentru fiecare participant, din care:
- 60 de ore pregătire centralizată – teoretică şi practică;
- 24 de ore de practică;
- 5 ore de evaluare.

Tematica orientativă: conceptul de calitate - abordări contemporane, modele ale calităţii, legislaţia calităţii în România, sistemul naţional de standarde şi metodologii privind calitatea educaţiei, comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, metodologia asigurării şi îmbunătăţirii calităţii.

Forma de învăţământ: formare directă cu suportul formatorilor

Acreditare: Cursul este certificat de Consiliul Naţional de Formare Profesională (MECT) prin ARACIP.

DIPLOMA DE ABSOLVIRE

Programul integrat de formare este absolvit cu 2 certificate de atestare a competenţelor dobândite, eliberate de Educaţia 2000+ şi ARACIP şi recunoscute de CNFPA (MMFES şi MECTS) şi CNFP(MECTS)

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro