ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE


        PROGRAM DE FORMARE CONTINUA "CULTURA SANATATII SI SECURITATII MUNCII"
  Progamul de formare continuă se adresează tuturor persoanelor din unităţile de învăţământ din România şi este derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație”, finanţat de Guvernul Norvegian prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România, ca parte a Acordului de Extindere a Spatiului Economic European, în scopul sprijinirii creşterii economice si dezvoltării sustenabile si a consolidarii relatilor bilaterale dintre România si Norvegia, implementat de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), în calitate de promotor al proiectului, împreună cu Confederaţia Norvegiană a Sindicatelor - Landsorganisasjonen i Norge (LO), Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) şi Sindicatul Lucratorilor din Şcoli din Norvegia - Skolenes Lansforbund (SL), în calitate de parteneri , bazându-se pe cercetarea calitativă
  privind întărirea capacităţii de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, care a avut ca obiective: evaluarea activităţii comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România, respectiv oferirea de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România.

  Prezentare program de formare  

  Etapa I  

  Etapa II  

  Prezentare program de formare (actualizat)  

  Etapa III   

  Etapa III S-V


        VIZITA DE STUDIU OSLO 2-7 SEPTEMBRIE 2013
  Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania, ca promotor al proiectului, impreuna cu Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, au efectuat in perioada 2 – 7 septembrie 2013, o vizita de studiu in Norvegia, la Oslo, ca parte a Activitatii 4 – “Experienta/Dezvoltarea de competente” la partenerii transnationali din proiect, Confederația Norvegiană a Sindicatelor - Landsorganisasjonen i Norge – LO si Uniunea Școlilor din Norvegia - Skolenes Lansforbund.

  Programul vizitei de studiu a fost realizat in parteneriat si consens cu toti partenerii si a urmarit sa cuprinda activitati interesante care sa imbogateasca cunostintele participantilor, cunostinte ce vor fi transmise mai departe celor 400 de profesori ce vor fi formati in etapa a doua a proiectului.

  Vizita de studiu a cuprins intalnirii cu factorii de decizie din cele doua sindicate, vizite in scoli unde s-au dezbatut subiectele legate de SSM: modul de organizare, implicarea profesorilor, bune practice, schimb de experienta intre profesorii norvegieni si cei romani.

  RAPORT VIZITA DE STUDIU OSLO 2-7 SEPTEMBRIE 2013


        EVALUARE FINALĂ ETAPA I DE FORMAREA FORMATORILOR
  Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă aduce la cunoștință finalizarea Etapei I prin care s-a realizat formarea a 24 formatori pe tema sănătății și securității în muncă folosind experiența partenerilor norvegieni (curs autorizat CNFPA). Etapa I de FORMAREA FORMATORILOR din cadrul proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei” s-a finalizat prin susținerea unui examen de evaluare.


        MODUL IV DE FORMARE
  În perioada 14-16.06.2013, va avea loc la Bucureşti, MODULUL IV de formare în sănătate și securitate a muncii, în cadrul proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei”


        MODUL III DE FORMARE
  În perioada 24-26.05.2013, va avea loc la Bucureşti, MODULUL III de formare în sănătate și securitate a muncii, în cadrul proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei”


        MODUL II DE FORMARE
  În perioada 19-21.04.2013, va avea loc la Bucureşti, MODULUL II de formare în sănătate și securitate a muncii, în cadrul proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei”


        MODUL I DE FORMARE
  În perioada 22-24.03.2013, va avea loc la Bucureşti, MODULUL I de formare în sănătate și securitate a muncii, în cadrul proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei”


        CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT
  Confederația Sindicatelor Democratice din România împreună cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ organizează CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI 2012_104522, în cadrul Proiectului DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAȚIE.

  În deschiderea Conferinței de lansare, va lua cuvântul Dl. Iacob BACIU, Președinte al C.S.D.R. În cadrul Conferinței de lansare, se vor aborda subiecte precum:

  - Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului privind munca decentă promovate de Organizația Internațională a Muncii (I.L.O.)

  - Creșterea nivelului de conștientizare a cadrelor didactice, liderilor de sindicat și opiniei publice asupra problematicii privind munca decentă;

  - Abordarea norvegiană privind implementarea și promovarea obiectivelor Organizației Internaționale a Muncii;

  - Implementarea conceptului de muncă decentă și a măsurilor de sănătate și securitate în muncă în școala românească;

  - Prezentarea proiectului ,,DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAȚIE’’ și a activităților prevăzute, implicarea partenerilor norvegieni.
  La acest eveniment sunt așteptaţi 80 de participanți – membri ai Consiliului Național al Liderilor și membri ai F.S.L.I., Coordonatori regionali, Formatori în educația adulților și parteneri din Norvegia.


  Conferința de lansare va avea loc la București, Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63 - 81, Sector 1, în data de 22 martie 2013, începând cu ora 10:30.

 • ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE