PARTENERI


  Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania ( Promotor ):

        Confederația Sindicatelor Democratice din România este o confederație reprezentativă la nivel național, afiliată la Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) și la Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC).
        C.S.D.R. a militat și va milita în continuare pentru implementarea în România a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și pentru armonizarea aquis-ului comunitar privind legislația muncii în țara noastră.


  Landsorganisasjonen i Norge ( Partener 1 ):

        Landsorganisasjonen i Norge – Confederația Norvegiană a Sindicatelor (LO Norway), înființată în anul 1899, este una din cele mai mari organizații ale muncitorilor din Norvegia având 850.000 de membri, afiliați la sindicate naţionale care, la rândul lor sunt afiliate la LO.
        50% dintre membrii LO sunt femei, iar în unele sindicate acestea reprezintă chiar ¾ din numărul total al membrilor.


  Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant ( Partener 2 ):

       Federația Sindicatelor Libere din Învățământ este cea mai mare federație sindicală din România, cuprinzând 180.000 de membri.
        F.S.L.I. este afiliată la nivel național la Confederația Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.), este membru fondator al Internaționalei Educației și reprezintă organizațiile din educație în Comitetul Sindical European pentru Educație (ETUCE).


  Skolenes Lansforbund Norge ( Partener 3 ):

       Skolenes Lansforbund Norge – Federația Lucrătorilor din Școli (SL Norvegia) este o organizație de nivel național, afiliată la Confederația Norvegiană a Sindicatelor - LO.
        S.L. are ca membri angajați din educație și servicii publice (funcționari publici) și activează pentru promovarea și protejarea drepturilor salariaților din sistemul de educație și din serviciile publice norvegiene, fiind implicați în proiecte și programe la nivel național și european.


       Proiectul este finantat de:

        Programul Norvegian de Cooperare pentru România, finanţat de Norvegia, ca parte a Acordului de Extindere a Spațiului Economic European, în scopul sprijinirii creşterii economice și dezvoltării sustenabile și a consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia.
        Toate țările au nevoi diferite, de aceea fiecare țară în parte a negociat un set de programe prioritare cu țările donoare, bazat pe nevoi, priorități și pe obiectivele cooperării bilaterale. În România, fondurile sunt alocate pentru mai multe domenii prioritare: mediu, eficiență energetică, producție sustenabilă, sănătate și muncă decentă.


       Administratorul programului Norway Grants:

        Innovation Norway este o companie norvegiană care oferă produse şi servicii destinate să contribuie la stimularea inovaţiei în afaceri şi industrie la nivel naţional, la stimularea dezvoltării regionale şi să promoveze industria norvegiană şi Norvegia în lume.
        Rolul organizaţiei în cadrul mecanismului EEA Grants este de a asigura managementul fondurilor (http://www.innovasjonnorge.no) și de a gestiona relația cu beneficiarii proiectelor (organizatiile din Romania) si cu donorii (organizațiile norvegiene partenere).

 • PARTENERI