1.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (F.S.L.I.)

In ianuarie 1990, se declanseaza in intreaga tara procesul de constituire a noilor organizatii sindicale la nivelul unitatilor de invatamant. In februarie 1990, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - F.S.L.I. obtine personalitate juridica. In cadrul primei Conferinte Nationale (martie 1990) este adoptat statutul si sunt alese organismele de conducere: Consiliul National si Biroul Operativ. La constituire, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cuprindea in structura sa toate categoriile de salariati din invatamant. Numarul sindicatelor afiliate era de 9 iar al membrilor de aproximativ 14.000. In 1993, F.S.L.I. este membru fondator al Internationalei Educatiei si membru al Confederatiei Internationale a Sindicatelor democratice (C.I.S.L.) In 1996, F.S.L.I. se afiliaza la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (C.S.D.R.) In prezent, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - F.S.L.I este cea mai mare federatie sindicala din Romania, reunind 184.862 de membri, ceea ce reprezinta cca. 38% din totalul salariatilor din invatamant. Direct afiliate la federatie sunt 58 de organizatii sindicale din 40 de judete ale tarii si cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti.

2. Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.)

A.R.A.C.I.P. este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006. A.R.A.C.I.P. realizează: - evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie; - autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Activitatile A.R.A.C.I.P. - realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar; - efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar; - realizează, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii; - efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate; - propune Ministerului Educatiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz; - elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare. În cei trei ani de activitate, ARACIP a evaluat, în vederea autorizării și acreditării peste 700 de unități școlare, atât din sectorul public cât și din cel privat. Totodată, având în vedere importanța acordată problematicii calității la nivel național și internațional, ARACIP a întreprins numeroase activități de informare publică și a participat la numeroase proiecte națaionale și internaționale. Astfel, ARACIP este membru cu drepturi depline al SICI (Standing International Conference of Inspectorates), care grupează 25 de inspectorate și agenții de evaluare din Europa, și al ENQA-VET (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Trening) și a participat, ca inițiator sau partener la 5 proiecte inetrnaționale, finanțate prin Programul European de Învățare Permanentă (4 proiecte Leonardo da Vinci) și prin Roma Education Fund care aveau ca ținte dezvoltarea unor instrumente pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii în diverse zone și la diferite niveluri ale învățământului preuniversitar. Totodată, ARACIP a obținut finanțarea unui proiect strategic prin POS-DRU, în valoare de circa 5 milioane euro, a cărui implementare a început la 1 noiembrie 2008 (ID 2984).

3. Syndicat des Enseignements du Second Degré (S.N.E.S.)

SNES este o organizatie sindicala reprezentativa la nivel national in sistemul de invatamat preuniversitar care are 68.000 de membri si este activa de peste 40 de ani pe intreg teritoriul Frantei. Pe langa actiunile sindicale pe care le desfasoara in sensul sustinerii si apararii drepturilor cadrelor didactice, SNES a realizat numeroase campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice franceze si europene pe teme ca: - «Liceele franceze – stadiul reformei», - «Trebuie sa revalorizam profesiunea noastra – acesta este anul cadrelor didactice!» care au inclus seminarii, conferinte, dezbateri publice si actiuni de diseminare a informatiei. Una din activitatile principale ale SNES o reprezinta formarea continua a cadrelor didactice din intavamantul preuniversitar francez si din alte tari europene (ex. Romania, Lituania). Programele au fost centrate pe formarea profesionala a cadrelor didactice – lideri de sindicat la nivel national si regional, in domeniile dobandirii abilitatilor si competentelor de leadership, gestionare de programe si bugete, comunicare, medierea si negocierea conflictelor, analiza reformelor in sistemele de educatie prin programe centrate pe continut si structura, statut cadrelor didactice si dezvoltarea profesionala. SNES realizeaza anual pentru cadrele didactice numeroase cercetari si lucrari pe teme ca: “Competentele profesorului” (7 titluri in 2008), “Noul curriculum in invatamantul preuniversitar” (3 titluri), “Egalitatea de sanse – esecul scolar” (11 titluri), “Metode de lucru cu elevii – profesorul de sprijin” (7 tiluri), “Filiera tehnologica si invatarea”(18 titluri in 2008).

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro