CENTRUL DE COORDONARE

PENTRU FORMARE SI MANAGEMENTUL CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR AL F.S.L.I.


 

Avand in vedere strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a F.S.L.I., proiectul propune infiintarea unui CENTRU DE COORDONARE PENTRU FORMARE SI MANAGEMENTUL CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR AL F.S.L.I. (Centru National de Formare - CNF) si a 8 Centre Regionale RegioEDU care vor furniza programe de formare, atat in sistem clasic (formare directa), cat si in sistem e-learning.
Pentru a pune bazele unui corp performant de formatori ai F.S.L.I., care sa activeze in cadrul Centrului National de Formare, s-a initiat primul Program integrat de formare care va include:
1.Un program de formare de formatori în educatia adultilor;
2.Un program de specializare în managementul calitatii în învatamântul preuniversitar.

 

Formatorii selectionati vor participa la Programul integrat de formare de formatori, apoi vor activa ca formatori in cadrul Centrului National de Formare si in cadrul Centrelor Regionale RegioEDU pe intreaga durata a proiectului (24 de luni). Acestia vor avea oportunitatea de a forma la randul lor alte 800 de cadre didactice, membri al F.S.L.I. Dupa terminarea prezentului proiect corpul de formatori ai Centrului National de Formare va participa la proiectarea si derularea altor cursuri de perfectionare si formare profesionala continua a membrilor de sindicat afiliati la F.S.L.I.

 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro