Despre proiect

Proiectul va contribui la dobandirea de noi competente specifice pentru cel putin 30 de cadre didactice care vor putea beneficia de noi oportunitati de dezvoltare a carierei ca formatori pentru formarea profesionala continua a adultilor, dar si in domeniul scrierii si manangementului proiectelor, in interiorul cadrului legal care reglementeaza activitatea sindicala. Pentru determinarea mai precisa a nevoilor grupurilor tinta, ne propunem in cadrul acestui proiect sa realizam o scurta analiza de nevoi bazata pe aplicarea de chestionare.

Astfel, proiectul propune crearea si dotarea in fiecare regiune de dezvoltare a unui Centru pentru formare si managementul calitatii in invatamatul preuniversitar si un Centru de coordonare la nivel national si formarea aprofundata in domeniul calitatii. Acesti formatori, vor forma, la randul lor, in fiecare regiune de dezvoltare cadre didactice pentru a sprijini in mod direct: organizarea activitatii CEAC, realizarea evaluarii interne a scolii, pe baza standardelor de functionare si a celor de calitate, elaborarea si implementarea procedurilor si programelor de autoevaluare si de imbunatatire a calitatii, elaborarea documentatiei pentru evaluarea externa, implementarea sistemului de management al calitatii.

Elementele sistemelor de calitate dezvoltate prin proiectul de fata: instrumente, formarea participantilor si sensibilizarea/ informarea acestora – reprezinta o modalitate esentiala de asigurare a egalitatii de sanse, mai ales in privinta grupurilor dezavantajate/ in situatie de risc din punct de vedere educational (femei/barbati, limita de varsta, din mediul rural/ urban, cu populatie de etnie roma etc.).

Produsele proeictului vor contribui direct, prin continut explicit, la imbunatatirea echitatii, iar formarea actorilor se va referi explicit si la aceste probleme. Expertii - persoane resursa vor putea oferi consiliere inclusiv pe probleme de acces si echitate, vor consemna problemele de inechitate si tratament discriminator si vor semnala forurilor in drept (partenerilor in proiect) problemele identificate.

Materialele informative, mesele rotunde si conferintele vor aborda, de asemenea, aceasta problematica.

Vom invita, in mod sistematic, la mesele rotunde si conferintele organizate, reprezentanti ai grupurilor si populatiilor dezavantajate, in situatie de risc sau vulnerabile.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro