OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea oportunitatilor de formare si de progres in cariera prin parteneriat educational in asigurarea calitatii educatiei in vederea cresterii competitivitatii si eficientei in invatamantul preuniversitar. Obiectivul general al proiectului este operationalizat in urmatoarele obiective specifice:
ObS1 – Formarea în 2008 – 2011 a unui corp de 30 de experti-persoane resursa din randul membrilor de sindicat, reprezentanţi ai corpului profesoral şi al sindicatului reprezentativ în comisiile de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC), în sprijinul implementării sistemului de calitate si a managementului performant.
ObS2 – Facilitarea accesului la informatie, atat pentru cadrele didactice, cat si pentru alte categorii de personal din sistemul de educatie (formatori, mentori, mediatori, consilieri) prin dezvoltarea unor servicii de informare si formare prin intermediul noilor tehnologii.
ObS3 – Promovarea cooperarii intre organizatii ale cadrelor didactice, organizatii de formare profesionala din Romania si alte tari membre ale Uniunii Europene prin incurajarea activitatilor cu caracter transnational prin schimb de experienta si de bune practici.

Avandu-se in vedere contributia esentiala a partenerilor sociali la dezvoltarea procesului educational, solicitantul urmareste ca prin acest proiect sa creasca adaptabilitatea cadrelor didactice la schimbarile mediului economic si social, contribuie la indeplinirea obiectivului general al POS DRU.

Solicitantul va creste nivelul competentelor membrilor sai asa cum este indicat in Axa Prioritara 1 din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane generand, pe termen lung, o valoare adaugata interventiilor FSE in Romania. Activitatile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor DMI 1.3 deoarece se centreaza pe crearea si dezvoltarea unui program de formare continua a personalului didactic si formatorilor si faciliteaza accesul si participrea acestor categorii la astfel de programe de formare.

Efectele pozitive pe termen lung provin din activitatile inovatoare propuse pentru îmbuntatirea calificarii personalului didactic si formatorilor si dezvoltarea competentelor si abilitatilor de utilizare TIC, cum ar fi crearea unei retele de formare si cooperare pentru asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar - QualityNET, care va include si o platforma de e-learning dedicata tuturor actorilor din sistemul educational.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro